Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Chemical structure and biological activity of organic phosphate cholinesterase inhibitors

   
Volkova R.I., Godovikov N.N., Kabachnik M.I., Magazanik L.G., Mastriukova T.A., Mikhel'son M.Ia., Rozhkova E.K., Fruentov N.K., Iakovlev V.A.
PubMed Id: 13782007
Year: 1961 vol:issue:3  pages: 250-259
Abstract:
Download PDF:
Reference: Volkova R.I., Godovikov N.N., Kabachnik M.I., Magazanik L.G., Mastriukova T.A., Mikhel'son M.Ia., Rozhkova E.K., Fruentov N.K., Iakovlev V.A., Chemical structure and biological activity of organic phosphate cholinesterase inhibitors, Voprosy meditsinskoi khimii, 1961, vol: 7(3), 250-259.
References
 1965(Vol:11)
 1964(Vol:10)
 1963(Vol:9)
 1962(Vol:8)
 1961(Vol:7)
 1960(Vol:6)
 1959(Vol:5)
 1958(Vol:4)
 1957(Vol:3)
 1956(Vol:2)
 1955(Vol:1)