Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

On the mechanism of impairment of oxidative phosphorylation in tissues of irradiated animals

   
Kakushkina M.L., Kudriashov I.B., Sivkova V.G., Skulachev V.P.
PubMed Id: 6001581
Year: 1966 vol: 12  issue:2  pages: 147-150
Abstract:
Download PDF:
Reference: Kakushkina M.L., Kudriashov I.B., Sivkova V.G., Skulachev V.P., On the mechanism of impairment of oxidative phosphorylation in tissues of irradiated animals, Voprosy meditsinskoi khimii, 1966, vol: 12(2), 147-150.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)