Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Characteristics of the metabolism of gamma-aminobutyric acid in brain tumors

   
Promyslov M.Kh., Solov'eva T.V., Aniskina R.I.
PubMed Id: 5733702
Year: 1968 vol: 14  issue:6  pages: 619-622
Abstract:
Download PDF:
Reference: Promyslov M.Kh., Solov'eva T.V., Aniskina R.I., Characteristics of the metabolism of gamma-aminobutyric acid in brain tumors, Voprosy meditsinskoi khimii, 1968, vol: 14(6), 619-622.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)