Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

The molecular heterogeneity of cholinesterases

   
Dolgo-Saburov V.B., Paniukov A.N.
PubMed Id: 4314089
Year: 1970 vol: 16  issue:1  pages: 31-36
Abstract:
Download PDF:
Reference: Dolgo-Saburov V.B., Paniukov A.N., The molecular heterogeneity of cholinesterases, Voprosy meditsinskoi khimii, 1970, vol: 16(1), 31-36.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)