Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Vitamin B1 metabolism in laryngeal neoplasms

   
Ismagulova T.S., Pogosov V.S., Spirichev V.B.
PubMed Id: 4324490
Year: 1971 vol: 17  issue:1  pages: 76-82
Abstract:
Download PDF:
Reference: Ismagulova T.S., Pogosov V.S., Spirichev V.B., Vitamin B1 metabolism in laryngeal neoplasms, Voprosy meditsinskoi khimii, 1971, vol: 17(1), 76-82.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)