Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Effect of homogenization conditions on preservation of rat liver polyribosomes

   
Berdinskikh N.K., Kozak V.V., Khomenko A.K., Shliakhovenko V.A.
PubMed Id: 5099494
Year: 1971 vol: 17  issue:3  pages: 298-301
Abstract:
Download PDF:
Reference: Berdinskikh N.K., Kozak V.V., Khomenko A.K., Shliakhovenko V.A., Effect of homogenization conditions on preservation of rat liver polyribosomes, Voprosy meditsinskoi khimii, 1971, vol: 17(3), 298-301.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)