Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Non-identity of subunits of phytohemagglutinin

   
Balashova V.V., Karmanskiĭ I.M.
PubMed Id: 5060341
Year: 1972 vol: 18  issue:1  pages: 107-108
Abstract:
Download PDF:
Reference: Balashova V.V., Karmanskiĭ I.M., Non-identity of subunits of phytohemagglutinin, Voprosy meditsinskoi khimii, 1972, vol: 18(1), 107-108.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)