Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Isolation of crystalline L-asparaginase from Escherichia coli

   
Mardashev S.R., Kozlov E.A., Sokolov N.N., Kovachevich I.V., Gorbatenko L.V.
PubMed Id: 4605761
Year: 1972 vol: 18  issue:3  pages: 318-321
Abstract:
Download PDF:
Reference: Mardashev S.R., Kozlov E.A., Sokolov N.N., Kovachevich I.V., Gorbatenko L.V., Isolation of crystalline L-asparaginase from Escherichia coli, Voprosy meditsinskoi khimii, 1972, vol: 18(3), 318-321.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)