Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Inactivation of O-alkyl-S-hexylmethyl thiophosphonates in animal tissues

   
Rozengart V.I., Chingisova R.A., Shmeleva V.G., Shcherbak I.G.
PubMed Id: 4634668
Year: 1972 vol: 18  issue:5  pages: 533-538
Abstract:
Download PDF:
Reference: Rozengart V.I., Chingisova R.A., Shmeleva V.G., Shcherbak I.G., Inactivation of O-alkyl-S-hexylmethyl thiophosphonates in animal tissues, Voprosy meditsinskoi khimii, 1972, vol: 18(5), 533-538.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)