Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Toxicodynamic parameters of O-n-alkyl-S-(beta-ethylmercaptoethyl)-methylthiophosphonates and their methylsulfomethylates

   
Abduvakhabov A.A., Avdeeva V.L., Semenov I.V., Smusin I.S.
PubMed Id: 4788285
Year: 1973 vol: 19  issue:4  pages: 365-368
Abstract:
Download PDF:
Reference: Abduvakhabov A.A., Avdeeva V.L., Semenov I.V., Smusin I.S., Toxicodynamic parameters of O-n-alkyl-S-(beta-ethylmercaptoethyl)-methylthiophosphonates and their methylsulfomethylates, Voprosy meditsinskoi khimii, 1973, vol: 19(4), 365-368.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)