Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Disorders of the liver phenylalanine hydroxylase system in viral hepatitis

   
Shaposhnikov A.M., Dobroborskaia T.N., Skachkov M.M., Vinogradova A.G., Gromova V.I.
PubMed Id: 4802180
Year: 1973 vol: 19  issue:6  pages: 603-608
Abstract:
Download PDF:
Reference: Shaposhnikov A.M., Dobroborskaia T.N., Skachkov M.M., Vinogradova A.G., Gromova V.I., Disorders of the liver phenylalanine hydroxylase system in viral hepatitis, Voprosy meditsinskoi khimii, 1973, vol: 19(6), 603-608.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)