Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Biochemical methods of demonstrating latent oncornaviruses and mycoplasma

   
Zhdanov V.M., Bykovskii A.F., Bektemirov T.A., Il'in K.V., Mazurenko N.P.
PubMed Id: 4462294
Year: 1974 vol: 20  issue:4  pages: 396-400
Abstract:
Download PDF:
Reference: Zhdanov V.M., Bykovskii A.F., Bektemirov T.A., Il'in K.V., Mazurenko N.P., Biochemical methods of demonstrating latent oncornaviruses and mycoplasma, Voprosy meditsinskoi khimii, 1974, vol: 20(4), 396-400.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)