Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Isolation and properties of cholera vibrio neuraminidase

   
Shataeva L.K., Chernova I.A., Samsonov G.V., Kobrinskii G.D., Solov'ev V.D.
PubMed Id: 685200
Year: 1978 vol: 24  issue:4  pages: 569-572
Abstract:
Download PDF:
Reference: Shataeva L.K., Chernova I.A., Samsonov G.V., Kobrinskii G.D., Solov'ev V.D., Isolation and properties of cholera vibrio neuraminidase, Voprosy meditsinskoi khimii, 1978, vol: 24(4), 569-572.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)