Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Collagenases of animal origin

   
Insarova I.D., Zamaraeva T.V., Mazurov V.I.
PubMed Id: 85366
Year: 1979 vol: 25  issue:1  pages: 3-15
Abstract:
Download PDF:
Reference: Insarova I.D., Zamaraeva T.V., Mazurov V.I., Collagenases of animal origin, Voprosy meditsinskoi khimii, 1979, vol: 25(1), 3-15.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)