Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Interaction of acrylonitrile with the system of microsomal oxidation in rat liver tissue

   
Ivanov V.V., Zhirnov G.F., Bachmanova G.I., Mazurov A.V., Archakov A.I.
PubMed Id: 473691
Year: 1979 vol: 25  issue:4  pages: 468-471
Abstract:
Download PDF:
Reference: Ivanov V.V., Zhirnov G.F., Bachmanova G.I., Mazurov A.V., Archakov A.I., Interaction of acrylonitrile with the system of microsomal oxidation in rat liver tissue , Voprosy meditsinskoi khimii, 1979, vol: 25(4), 468-471.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)