Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Immunochemical identification of antigenic determinants of embryonic prealbumin (EPA-1)

   
Kalashnikov V.V., Vasil'ev M.Iu., Tatarinov Iu.S.
PubMed Id: 6161483
Year: 1980 vol: 26  issue:3  pages: 421-425
Abstract:
Download PDF:
Reference: Kalashnikov V.V., Vasil'ev M.Iu., Tatarinov Iu.S., Immunochemical identification of antigenic determinants of embryonic prealbumin (EPA-1), Voprosy meditsinskoi khimii, 1980, vol: 26(3), 421-425.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)