Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Effect of the antioxidant ionol on blood coagulation and fibrinolysis

   
Mishchenko V.P., Gol'denberg Iu.M., Novosel'tseva T.V.
PubMed Id: 7456408
Year: 1980 vol: 26  issue:6  pages: 763-767
Abstract:
Download PDF:
Reference: Mishchenko V.P., Gol'denberg Iu.M., Novosel'tseva T.V., Effect of the antioxidant ionol on blood coagulation and fibrinolysis, Voprosy meditsinskoi khimii, 1980, vol: 26(6), 763-767.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)