Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

New method of preparing antibody immunosorbents for nonprotein antigens

   
Kuzovleva O.B., Shabalina S.V., Rubtsov I.V.
PubMed Id: 7039098
Year: 1981 vol: 27  issue:6  pages: 844-847
Abstract:
Download PDF:
Reference: Kuzovleva O.B., Shabalina S.V., Rubtsov I.V., New method of preparing antibody immunosorbents for nonprotein antigens, Voprosy meditsinskoi khimii, 1981, vol: 27(6), 844-847.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)