Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Analysis of pleioregulatory disorders in disease

   
Kulinskiĭ V.I., Kolesnichenko L.S., Kochetova L.V., Lobyntseva T.K.
PubMed Id: 6278763
Year: 1982 vol: 28  issue:1  pages: 49-53
Abstract:
Download PDF:
Reference: Kulinskiĭ V.I., Kolesnichenko L.S., Kochetova L.V., Lobyntseva T.K., Analysis of pleioregulatory disorders in disease, Voprosy meditsinskoi khimii, 1982, vol: 28(1), 49-53.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)