Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Fluorimetric method of analyzing proteinase activity

   
Gmoshinskiĭ I.V., Mazo V.K.
PubMed Id: 6805131
Year: 1982 vol: 28  issue:2  pages: 138-140
Abstract:
Download PDF:
Reference: Gmoshinskiĭ I.V., Mazo V.K., Fluorimetric method of analyzing proteinase activity, Voprosy meditsinskoi khimii, 1982, vol: 28(2), 138-140.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)