Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

An improved method of determining serum arginase

   
Khramov V.A., Ostrovsky O.V., Khramova V.V., Nedogoda V.V.
PubMed Id: 6474938
Year: 1984 vol: 30  issue:3  pages: 135-137
Abstract:
Download PDF:
Reference: Khramov V.A., Ostrovsky O.V., Khramova V.V., Nedogoda V.V., An improved method of determining serum arginase, Voprosy meditsinskoi khimii, 1984, vol: 30(3), 135-137.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)