Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Methods of acetylcholine determination

   
Vinnitskaia K.B., Bol'shakova T.D.
PubMed Id: 3984271
Year: 1985 vol: 31  issue:1  pages: 136-142
Abstract:
Download PDF:
Reference: Vinnitskaia K.B., Bol'shakova T.D., Methods of acetylcholine determination, Voprosy meditsinskoi khimii, 1985, vol: 31(1), 136-142.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)