Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Stochastic model of hemosorption

   
Kazakov I.I., Shmatkov B.A.
PubMed Id: 3630004
Year: 1987 vol: 33  issue:3  pages: 112-115
Abstract:
Download PDF:
Reference: Kazakov I.I., Shmatkov B.A., Stochastic model of hemosorption, Voprosy meditsinskoi khimii, 1987, vol: 33(3), 112-115.
References
 1995(Vol:41)
 1994(Vol:40)
 1993(Vol:39)
 1992(Vol:38)
 1991(Vol:37)
 1990(Vol:36)
 1989(Vol:35)
 1988(Vol:34)
 1987(Vol:33)
 1986(Vol:32)