Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Induction of microsomal monooxygenase by completely fluorinated organic compounds (review)

   
Obraztsov V.V., Grishanova A.Yu., Mishin V.M.
PubMed Id: 2672581
Year: 1989 vol: 35  issue:3  pages: 9-18
Abstract:
Download PDF:
Reference: Obraztsov V.V., Grishanova A.Yu., Mishin V.M., Induction of microsomal monooxygenase by completely fluorinated organic compounds (review), Voprosy meditsinskoi khimii, 1989, vol: 35(3), 9-18.
References
 1995(Vol:41)
 1994(Vol:40)
 1993(Vol:39)
 1992(Vol:38)
 1991(Vol:37)
 1990(Vol:36)
 1989(Vol:35)
 1988(Vol:34)
 1987(Vol:33)
 1986(Vol:32)