Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Immunomodulating properties of phospholipids

   
Sinilova N.G., Duplishcheva A.P., Kirillicheva G.B., Chupin V.V., Serebrennikova G.A., Tumanian M.A.
PubMed Id: 2382424
Year: 1990 vol: 36  issue:3  pages: 34-36
Abstract: Immunomodulating properties of glycerophospholipids were studied. Both phosphatidyl ethanolamines and phosphatidyl cholines exhibited similar immunostimulating effects.
Download PDF:
Reference: Sinilova N.G., Duplishcheva A.P., Kirillicheva G.B., Chupin V.V., Serebrennikova G.A., Tumanian M.A., Immunomodulating properties of phospholipids, Voprosy meditsinskoi khimii, 1990, vol: 36(3), 34-36.
References
 1995(Vol:41)
 1994(Vol:40)
 1993(Vol:39)
 1992(Vol:38)
 1991(Vol:37)
 1990(Vol:36)
 1989(Vol:35)
 1988(Vol:34)
 1987(Vol:33)
 1986(Vol:32)