Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Fluorometric determination of monoaminoxidase activity with 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine as substrate

   
Ermakov N.V., Ishkov A.G., Mikerov S.V., Miroshnichenko E.V.
PubMed Id: 1949694
Year: 1991 vol: 37  issue:3  pages: 67-68
Abstract:
Download PDF:
Reference: Ermakov N.V., Ishkov A.G., Mikerov S.V., Miroshnichenko E.V., Fluorometric determination of monoaminoxidase activity with 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine as substrate, Voprosy meditsinskoi khimii, 1991, vol: 37(3), 67-68.
References
 1995(Vol:41)
 1994(Vol:40)
 1993(Vol:39)
 1992(Vol:38)
 1991(Vol:37)
 1990(Vol:36)
 1989(Vol:35)
 1988(Vol:34)
 1987(Vol:33)
 1986(Vol:32)