ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)

Mikromodifikatsiia opredeleniia atfaznoĭ aktivnosti tkaneĭ i ikh biostruktur s ispol'zovaniem malakhitovogo zelenogo

   
Gribanov G.A., Shchennikova V.V., Fedorovskiĭ I.V.
Идентификатор PubMed: 3159150
Год: 1985  том: 31  выпуск: 2  страницы: 120-122
Загрузить PDF:
Цитирование:

Gribanov, G. A., Shchennikova, V. V., Fedorovskiĭ, I. V. (1985). Mikromodifikatsiia opredeleniia atfaznoĭ aktivnosti tkaneĭ i ikh biostruktur s ispol'zovaniem malakhitovogo zelenogo. Вопросы медицинской химии, 31(2), 120-122.
Список литературы
 2002 (том 48)
 2001 (том 47)
 2000 (том 46)
 1999 (том 45)
 1998 (том 44)
 1997 (том 43)
 1996 (том 42)
 1995 (том 41)
 1994 (том 40)
 1993 (том 39)
 1992 (том 38)
 1991 (том 37)
 1990 (том 36)
 1989 (том 35)
 1988 (том 34)
 1987 (том 33)
 1986 (том 32)
 1985 (том 31)