ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)

Vliianie adaptatsii organizma k korotkim stressornym vozdeĭstviiam na realizatsiiu stress-reaktsii, narushenie metabolizma i sokratitel'noĭ funktsii serdtsa, vyzvannye dlitel'nym émotsional'no-bolevym stressom

   
Мееrsоn F.Z., Маlуshеv V.V., Екiмоv Е.N., Реtrоvа V.А., Lifаnt'еv V.I.
Идентификатор PubMed: 3953016
Год: 1986  том: 32  выпуск: 1  страницы: 76-81
Загрузить PDF:  
Цитирование:

Мееrsоn, F. Z., Маlуshеv, V. V., Екiмоv, Е. N., Реtrоvа, V. А., Lifаnt'еv, V. I. (1986). Vliianie adaptatsii organizma k korotkim stressornym vozdeĭstviiam na realizatsiiu stress-reaktsii, narushenie metabolizma i sokratitel'noĭ funktsii serdtsa, vyzvannye dlitel'nym émotsional'no-bolevym stressom. Вопросы медицинской химии, 32(1), 76-81.
Список литературы
 2002 (том 48)
 2001 (том 47)
 2000 (том 46)
 1999 (том 45)
 1998 (том 44)
 1997 (том 43)
 1996 (том 42)
 1995 (том 41)
 1994 (том 40)
 1993 (том 39)
 1992 (том 38)
 1991 (том 37)
 1990 (том 36)
 1989 (том 35)
 1988 (том 34)
 1987 (том 33)
 1986 (том 32)
 1985 (том 31)