ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)

Utilizatsiia gliukozy i aktivnost' gliukozo-6-fosfatdegidrogenazy, izotsitratdegidrogenazy i malatdegidrogenazy éritrotsitov krys pri deĭstvii tuberkulostaticheskimi preparatami

   
Storozhuk P.G., Skliar V.A., Korochanskaia S.P., Gontmakher I.V.
Идентификатор PubMed: 3776114
Год: 1986  том: 32  выпуск: 5  страницы: 32-35
Загрузить PDF:
Цитирование:

Storozhuk, P. G., Skliar, V. A., Korochanskaia, S. P., Gontmakher, I. V. (1986). Utilizatsiia gliukozy i aktivnost' gliukozo-6-fosfatdegidrogenazy, izotsitratdegidrogenazy i malatdegidrogenazy éritrotsitov krys pri deĭstvii tuberkulostaticheskimi preparatami. Вопросы медицинской химии, 32(5), 32-35.
Список литературы
 2002 (том 48)
 2001 (том 47)
 2000 (том 46)
 1999 (том 45)
 1998 (том 44)
 1997 (том 43)
 1996 (том 42)
 1995 (том 41)
 1994 (том 40)
 1993 (том 39)
 1992 (том 38)
 1991 (том 37)
 1990 (том 36)
 1989 (том 35)
 1988 (том 34)
 1987 (том 33)
 1986 (том 32)
 1985 (том 31)