ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)
 1959, том 5, выпуск 2
83-97 Rаisкinа М.Е.
Obmen makroergicheskikh fosfornykh soedinenii v serdtse
   
98-101 Sмirnоvа М.V., Аtавеgоvа М.А., Каrаsеvа Е.М.
Izmenenie nekotorykh khimicheskikh komponentov i antigennykh svoistv nukleoproteidov i antigenov c. diphtheriae v dinamike toksinoobrazovaniia
   
102-106 Аваева С.М., Ботвиник М.М., Карамурза С.Н.
Ферментативный синтез пептидов бензоил-фенилаланина при помощи O-пептидов серина и треонина
   
107-111 Голубенцев Д.А.
Изменения содержания гликогена в органах крыс при острой лучевой болезни тяжелой степени
   
112-113 Zаеts Т.L.
K voprosu o formakh kal'tsiia v tkaniakh organizma
   
114-123 Sеits I.F.
Ob uchastii dykhaniia i glikoliza v plasticheskom obmene rakovykh kletok
   
124-127 Оlеniсhеvа L.S., Еizеngаrt R.S.
Opredelenie aktivnosti aspartiko-gliutaminovoi aminoferazy v syvorotke bol'nykh infarktom miokarda
   
128-136 Тsеitlin L.А.
O prevrashcheniiakh pirovinogradnoi kisloty pri medikamentoznom sne
   
137-142 Мishuкоvа Е.А., Lевеdеvа L.N.
Osobennosti sostava i biokhimicheskikh svoistv myshtsy serdtsa pri eksperimental'noi difteriinoi intoksikatsii. ii
   
143-148 Vоluisкаiа Е.N., Сhевurкinа N.V., Тоvаrnitsкii V.I., Niкоl'sкаiа I.N.
Vydelenie i khimicheskii sostav zimozana
   
149-152 Lаrsкii Е.L.
Opredelenie aktivnosti i ingibitorov gialuronidazy
   
 1964 (том 10)
 1963 (том 9)
 1962 (том 8)
 1961 (том 7)
 1960 (том 6)
 1959 (том 5)
 1958 (том 4)
 1957 (том 3)
 1956 (том 2)
 1955 (том 1)