ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)

Izuchenie kinetiki adsorbtsii faga t2 na kletkakh E. coli b i stabilizatsii kompleksa fag-kletka k obrabotke v gomogenizatore

   
Zаrеtsкiĭ I.Z., Fаrаshiаn V.R., Тiкhоnеnко Т.I.
Идентификатор PubMed: 4938771
Год: 1971  том: 17  выпуск: 3  страницы: 315-320
Загрузить PDF:  
Цитирование:

Zаrеtsкiĭ, I. Z., Fаrаshiаn, V. R., Тiкhоnеnко, Т. I. (1971). Izuchenie kinetiki adsorbtsii faga t2 na kletkakh E. coli b i stabilizatsii kompleksa fag-kletka k obrabotke v gomogenizatore. Вопросы медицинской химии, 17(3), 315-320.
Список литературы
 1984 (том 30)
 1983 (том 29)
 1982 (том 28)
 1981 (том 27)
 1980 (том 26)
 1979 (том 25)
 1978 (том 24)
 1977 (том 23)
 1976 (том 22)
 1975 (том 21)
 1974 (том 20)
 1973 (том 19)
 1972 (том 18)
 1971 (том 17)
 1970 (том 16)
 1969 (том 15)
 1968 (том 14)
 1967 (том 13)
 1966 (том 12)
 1965 (том 11)