ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)
 1978, том 24, выпуск 4
435-449 Карелин А.А.
Цикло-3', 5'-АМФ в регуляции биосинтеза креатина у млекопитающих: цикло-АМФ-опосредуемая гормональная активация гуанидинацетат-N-метилтрансферазы
   
450-453 Суриков Б.П.
Распределение в тканях и некоторые свойства множественных форм кислой фосфатазы
   
453-456 Капиносов И.К.
Влияние денервации на углеводный обмен в печени
   
456-460 Сыров В.Н., Курмуков А.Г., Сахибов А.Д.
Влияние туркестерона и неробола на активность белоксинтезирующей системы печени мышей
   
461-464 Елаева Н.Л., Стройков Ю.Н.
Влияние эзерина на синтез ДНК в печени крысы
   
464-469 Бельченко Д.И., Доманский В.Ю., Ханина Н.Я.
Изоферментный спектр и активность некоторых ферментов эритроидных и миелоидных клеток костного мозга кролика и особенности их изменений под влиянием гидрокортизона
   
469-474 Михайлов В.В., Отдельнова Н.Н.
Биогенные амины и функциональное состояние печени при экспериментальном аллергическом энцефаломиелите и постдифтерийном полиневрите у собак
   
475-479 Прашкявичус А.А., Лукошявичус Л.Л., Йокубаускене В.Н.
Ацетилирование сульфаниламида и содержание кофермента а в сердечной мышце и печени при экспериментальном некрозе сердечной мышцы
   
479-483 Свирновский А.И., Шиманская Т.В., Левин В.И., Бакун А.В.
Нуклеазная активность в лейкозно измененной лимфоидной ткани
   
483-486 Levitova E.N., Lobova N.M.
Rasshcheplenie lipoproteidlipazoĭ fraktsii lipoproteidov ochen' nizkoĭ plotnosti iz syvorotki krovi zdorovykh i bol'nykh aterosklerozom liudeĭ
   
486-490 Meerson F.Z., Pshennikova M.G., Golubeva L.P., Ianishevski E.E., Krauze E.G.
Vliianie adaptatsii k vysotnoĭ gipoksii i kholodu na aktivnost' adeniltsiklazy miokarda krys
   
490-495 Chesnokova N.P.
K voprosu o vzaimosviazi aktivnosti kholinergicheskikh protsessov s metabolizmom katekholamonov pri botulinicheskoĭ intoksikatsii
   
495-499 Gurkalo V.K., Tret'iakov A.V.
Izmeneniia aktivnosti monoaminoksidazy, adenilattsiklazy i adenozintrifosfatazy mitokhondriĭ kletok pecheni v protsesse gepatokantserogeneza
   
499-505 Luganova I.S., Blinov M.N., Abdulkadyrova A.S.
Vozrastnoĭ sostav éritrotsitarnoĭ populiatsii, soderzhanie atf i 2,3-difosfoglitserata v éritrotsitakh pri nekotorykh formakh gemoliticheskikh anemiĭ
   
505-510 Chesnokova N.P.
Vliianie aktivnosti adrenergicheskikh protsessov na soderzhanie katekholaminov v tkaniakh
   
510-514 Byshevskiĭ A.Kh., Lapusova T.M., Mukhacheva I.A.
Vliianie fosfatidilserina na obrazovanie i lizis fibrina
   
514-519 Zykova V.P., Bochkareva E.V., Vladimirov S.S., Beliaeva T.E.
Ekstraktsiia, razdelenie i kolichestvennoe opredelenie prostaglandinov v plazme krovi, trombotsitakh i nekotorykh tkaniakh
   
520-523 Kudriashov B.A., Pytel' Iu.A., Baskakova G.M., Liapina L.A., Chakaleva I.I.
Vliianie geparina na kontsentratsiiu sakhara krovi pri alloksanovom diabete u krys
   
524-527 Karpova O.B., Obukhova E.L., Avrova N.F., Shvartz E.I.
Soderzhanie i sostav gangliozidov mozga pri bolezni dauna
   
528-533 Pertseva M.N., Zheludkova Z.P., Kuznetsova L.A.
O vzaimodeĭstvii tsgmf i tsamf v ikh vliianii na uglevodnyĭ metabolizm myshts
   
533-539 Gobeev V.N., Khripach L.V., Berezov T.T.
Nekotorye biokhimicheskie kharakteristiki pecheni vysoko- i nizkorakovykh liniĭ mysheĭ i pervichnykh spontannykh gepatom
   
539-543 Klimov A.N., Denisenko A.D., Zubzhitskiĭ I.N., Gerchikova E.A.
Obnaruzhenie autoimmunnogo kompleksa lipoproteid--antitelo v plazme krovi i stenke aorty cheloveka
   
544-548 Tsukerman D.B., Verevkina I.V., Gorkin V.Z.
Okislenie monoaminov v mitokhondrial'noĭ fraktsii pochek byka, kataliziruemoe monoaminoksidazoĭ tipa b
   
548-550 Tat'iachenko L.V., Raikhman L.M., Verevkina I.V., Vasiukova N.V.
Uchastie monoaminoksidazy tipa b v reguliatsii ca2+,mg2+-zavisimoĭ atf-azy sarkoplazmaticheskogo retikuluma
   
550-555 Veremeenko K.N., Lositskaia V.M., Goloborod'ko O.P., Kostiuchenko E.S., Vishniak I.E.
Issledovanie proteoliticheskikh fermentov leĭkotsitov krovi cheloveka
   
555-559 Chibisov I.V., Karmanskii I.M., Sheliapina V.V., Leont'ev A.F., Rozenfel'd E.L.
Lipoproteidy syvorotki krovi pri generalizovannoĭ forme glikogenoza iii tipa
   
559-566 Kerimov T.M., Perova N.V., Suchkova S.N., Shcherbakova I.A., Gerasimova E.N.
Issledovanie lipoproteidov plazmy metodom spinovykh metok
   
566-569 Цветкова И.В., Козина А.Б., Рлзенфельд Е.Л., Осипова Г.Н.
Биохимическая диагностика ганглиозидоза GM1
   
569-572 Shataeva L.K., Chernova I.A., Samsonov G.V., Kobrinskii G.D., Solov'ev V.D.
Vydelenie i svoĭstva neĭraminidazy kholernykh vibrionov
   
 1984 (том 30)
 1983 (том 29)
 1982 (том 28)
 1981 (том 27)
 1980 (том 26)
 1979 (том 25)
 1978 (том 24)
 1977 (том 23)
 1976 (том 22)
 1975 (том 21)
 1974 (том 20)
 1973 (том 19)
 1972 (том 18)
 1971 (том 17)
 1970 (том 16)
 1969 (том 15)
 1968 (том 14)
 1967 (том 13)
 1966 (том 12)
 1965 (том 11)