ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)
 1972, том 18, выпуск 4
339-346 Frоlоvа I.А.
Vitamin b6 i metabolizm lipidov (obzor literatury)
   
347-350 Лифшиц Р.И., Камилов Ф.Х.
Влияние пиримидиновых производных на включение меченных аминокислот в белки печени
   
350-352 Рrомуslоv М.Кh., Lеvсhеnко L.I.
Izofermenty laktatdegidrogenazy likvora neĭroonkologicheskikh bol'nykh
   
352-355 Моsкеti К.V., Вrоun I.I., Sivоrinоvsкiĭ G.А.
Vliianie iona kobal'ta na dykhatel'nuiu aktivnost'mitokhondriĭ
   
356-364 Акорiаn Zh.I., Gvоzdеv R.I., Моlоdукh G.U., Stеsinа L.N., Таt'iаnеnко L.V.
Ochistka i modifitsirovanie kataliticheskikh svoĭstv aminoksidaz
   
364-367 Рокrоvsкiĭ А.А., Коrоvniкоv К.А., Niкitinа L.V., Niкоlаеvа М.Уа.
Razdelenie izoénzimov fosfofruktokinazy pecheni krys v poliakrilamidnom gele
   
367-371 Rавinоviсh Р.D., Меl'niсhuк Р.V., Каtsuк L.I.
Soderzhanie gluitamina i gliutaminovoĭ kisloty v spinnomozgovoĭ zhidkosti pri genuinnoĭ épilepsii i nekotorykh drugigh zabolevaniiakh tsentral'noĭ nervnoĭ sistemy
   
371-376 Аvаniаn I.А., Sоsniкhinа Т.М.
Biokhimicheskie osobennosti éritrotsitov morkikh svinok s gipokatalazemieĭ i chuvstvitel'nost' étikh zhivotnykh k mikrobu chumy
   
376-385 Аliмоvа S.F.
K izucheniiu obmena lipidov pri rasseiannom skleroze
   
385-390 Кudriаshоv В.А., Роdоl'sкаiа О.V., Liарinа L.А.
Obrazovanie kempleksa noradrenalin-geparin i adrenalin-geparin v krovi molodykh liudeĭ pri émotsional'nom i intellekutal'nom napriazhenii
   
390-393 Sаlgаniк R.I., Аrgutinsкаiа S.V., Веrsiмваеv R.I., Ziмоninа Т.V.
Narushenie sposobnosti kletok slizistoĭ obolochki zheludka k induktsii gistidinekarboksilazy i sekretsii solianoĭ kisloty pri dlitel'nom vvedenii pentapeptida gastrina
   
393-396 Воесhко F.F.
Vliianie kobal'ta na soderzhanie naĭtral'nykh zhirov i lipoproteidov v syvorotke krovi pri éksperimental'nom ateroskleroze
   
396-400 Кruреninа V.I.
Fermenty krovi pri éksperimental'noĭ chumnoĭ i kholernoĭ intoksikatsiiakh
   
400-403 Silаеvа S.А., Dевоv S.S., Сhеsnокоvа N.В.
Ribonukleotidrekuktaznaia aktivnost' razlichnykh strukturnykh élementov kletok sarkomy m 1 krys
   
403-406 Вuslоviсh S.Уu., Коldовsкаiа F.D.
Aktivnost' geksokinazy skeletnoĭ myshtsy belkh krys pri éksperimental'noĭ miotonii
   
406-409 Емirвекоv Е.Z., Мuкаnilоv М.I.
Aktivnost' nekotorykh fermentov azotistogo obmena mozga pri gipotermii
   
409-411 Кhrамоv V.А., Zhidоvinоv G.I., Listораd G.G.
Arginaznaia aktivnost' syvorotki krovi i pecheni pri ostrom kholetsistite
   
412-418 Vоrоnка G.Кh., Реvznеr L.Z.
Vliianie barbamilovogo narkoza razlichnoĭ glubiny na soderzhanie belkov v neĭronakh i neĭroglii supraopticheskogo i krasnogo iader golovnogo mozga krysy
   
418-421 Тrufаnоv А.V., Dzhеliеvа Z.N.
Biologicheskoe i terapevticheskoe znachenie 4-aminopteroilaminoadipinovoĭ kisloty
   
422-426 Каlinin V.N., Surкоv V.V., Тiкhоnеnко Т.I.
Vydelenie, ochistka i kontsentrirovanie vnutrennogo belka bakteriofaga t2
   
426-429 Моrshсhакоvа Е.F.
Vliianie ékzogennogo éritropoetina i gipertransfuzii gomologichnykh éritrotsitov na sintez rnk v pecheni
   
430-434 Zамаrаеvа Т.V., Маzurоv V.I.
Sintez belkov v mikrosomnoĭ sisteme iz kurinykh émbrionov v prisustvii razlichnykh analogov prolina
   
434-437 Кliмоv А.N., Lоviаginа Т.N., Ваn'коvsкаiа Е.В.
Poluchenie lipoproteidov s dvoĭnoĭ radioaktivnoĭ metkoĭ i izuchenie ikh proniknoveniia v sosudistuiu stenku
   
437-441 Раrinоv V.Уа.
Tonkosloĭnaia khromatografiia dlia kolichestvennogo opredeleniia metilandrostendiola
   
441-445 Vеrкhоvtsеvа М.I., Gridnеvа L.I., Liвеrмаn S.S., Suvоrоv N.N.
Opredelenie 3-oksiatsetilindola v tkaniakh krys
   
445-446 Розенфельд Е.Л., Цветкова И.В., Козина А.Б., Розовский И.С., Ковригина Н.Г.
К вопросу о пренатальной биохимической диагностике болезни Тея-Сакса
   
 1984 (том 30)
 1983 (том 29)
 1982 (том 28)
 1981 (том 27)
 1980 (том 26)
 1979 (том 25)
 1978 (том 24)
 1977 (том 23)
 1976 (том 22)
 1975 (том 21)
 1974 (том 20)
 1973 (том 19)
 1972 (том 18)
 1971 (том 17)
 1970 (том 16)
 1969 (том 15)
 1968 (том 14)
 1967 (том 13)
 1966 (том 12)
 1965 (том 11)