ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)
 1972, том 18, выпуск 3
227-240 Рrомуslоv М.Кh., Ророvа G.М.
Tserebrozidy mozga
   
249-255 Кhасhаtriаn G.S., Sudzhiаn Т.М.
Obmen glikogena i ego razlichnykh form v mozge pri deĭstvii iprazida i transamina
   
256-258 Кеrоvа N.I., Рuкhоvа G.G.
Opredelenie aktivnosti estestvennogo ingibitora dezoksiribonukleazy i v tkaniakh zhivotnykh
   
259-263 Gаlоiаn А.А., Аlекsаniаn R.А., Каrареtiаn R.О.
Znachenie kholinoreaktivnykh substantsiĭ mozga v obrazovanii i transporte gormonov, reguliruiushchikh tonus koronarykh sosudov
   
267-269 Dаrdумоv I.V., Веzdеtко G.N., Вrекhмаn I.I.
Vkliuchenie p32 v rnk pecheni krys pri fizicheskoĭ nagruzke i pod bliianiem glikozidov éleuterokokka
   
269-276 Вусhкоv S.М., Кhаrlамоvа V.N.
Vzaimodeĭstvie kislykh glikozaminoglikanov s biomitsinom
   
276-279 Shаvlоvsкiĭ М.М., Vаsilеts I.М.
Poluchenie vysokoochishchennykh preparatov tripsina iz kommercheskogo tripsina
   
280-282 Zil'веr М.L., Рlisкin А.V., Rоgоzкin V.А.
Vliianie fizicheskoĭ nagruzki na sintez iadernykh rnk v skeletnykh myshtsakh
   
286-288 Кhаsigоv Р.Z., Rаророrt Е.А.
Vzaimodeĭstvie tsinka s belkami subkletochnykh i sub'iadernykh struktur pecheni krys
   
288-293 Меĭrеn D.V., Веlоusоvа А.К.
K voprosu o mekhanizme deĭstviia novogo protivoopukholevogo preparata ftorafura
   
305-309 Вulусhеv Е.Уu., Маlуshеvа А.Уu.
Vliianie usloviĭ metki fibrinogena radioaktivnym i-131 na sokhranie im nativnykh svoĭstv
   
315-318 Рushкаrеv I.А., Vеliк L.V., Iаvоrкоvsкаiа Е.К.
Lokalizatsiia immunoglobulinov iga, igg, igm pri disk-elektroforeze v poliakrilamidnom gele
   
318-321 Мардашев С.Р., Козлов Е.А., Соколов Н.Н., Ковачевич И.В., Горбатенко Л.В.
Выделение кристаллической L-аспаргиназы из Escherichia coli
   
321-324 Vishnеvsкiĭ I.В.
Ob izmeneniiakh aktivnosti fosfomonoésterazy i pri intoksikatsii vitaminom d 2
   
324-328 Каftаnоv А.Z., Sемidоtsкаiа Z.D., Коndrаtsкаiа L.V.
Opredelenie kontsentratsii ammiaka v moche
   
 1984 (том 30)
 1983 (том 29)
 1982 (том 28)
 1981 (том 27)
 1980 (том 26)
 1979 (том 25)
 1978 (том 24)
 1977 (том 23)
 1976 (том 22)
 1975 (том 21)
 1974 (том 20)
 1973 (том 19)
 1972 (том 18)
 1971 (том 17)
 1970 (том 16)
 1969 (том 15)
 1968 (том 14)
 1967 (том 13)
 1966 (том 12)
 1965 (том 11)