ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)
 1972, том 18, выпуск 2
118-136 Gоrкin V.Z.
Transformatsiia fermentov
   
145-153 Роznаnsкаiа А.А., Коrsоvа Т.L., Маlакhоv А.А., Iакоvlеv V.А.
Kinetika neobratimoĭ inaktivatsii kholofermenta i fermentsubstratnykh kompleksov glitseroldegidratazy
   
154-157 Веrеzоv Т.Т., Vоlкоvа L.V.
O diagnosticheskoĭ tsennosti fermentnogo spektra syvorotki krovi cheloveka pri rakovykh porazhenniakh zheludka
   
158-161 Рrаvdinа N.F., Vеsеlоvsкаiа Т.V., Рushкаrsкаiа N.L., Gаlеgоv G.Z.
Nekotorye metodicheskie voprosy izucheniia belkovogo sostava miksovirusov metodom elektroforeza v poliakrilamidonom gele
   
176-182 Sокоlоvа I.Р., Аrкаdévа G.Е.
Metabolizm i raspredelenie c-14-polisakharida iz Candida tropicalis v organakh i tkaniakh mysheĭ
   
189-191 Iunusоv R.V.
Kompleksoobrazovanie geparina s belkami plazmy krovi
   
198-202 Sамsоnоvа М.L., Окsеnкrug G.F.
Tormozhenie ingibitorami monaminoksidazy substratnoĭ induktsii triptofanpirrolazy pecheni i povyshenie soderzhaniia serotonina v mozge
   
202-207 Vекslеr I.I., Аtавеgоvа N.G.
Vliianie mocheviny na énergeticheskiĭ obmen mozga v norme i v usloviiakh gipotermii
   
207-212 Gеrshеnоviсh Z.S., Кriсhеvsкаiа А.А., Shugаlеĭ V.S., Аndrееv М.L.
Zashchitnoe deĭstvie mocheviny pri giperoksii. soderzhanie svobodnoĭ i sviazannoĭ form mocheviny v mozge
   
216-219 Емirвекоv Е.Z., L'vоvа S.Р.
Azotistyĭ i uglevono-fosfornyĭ obmen mozga teplokrovnogo zhivotnogo pri gipotermii i zimneĭ spiachke
   
 1984 (том 30)
 1983 (том 29)
 1982 (том 28)
 1981 (том 27)
 1980 (том 26)
 1979 (том 25)
 1978 (том 24)
 1977 (том 23)
 1976 (том 22)
 1975 (том 21)
 1974 (том 20)
 1973 (том 19)
 1972 (том 18)
 1971 (том 17)
 1970 (том 16)
 1969 (том 15)
 1968 (том 14)
 1967 (том 13)
 1966 (том 12)
 1965 (том 11)