ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)

Kolichestvennoe opredelenie neéterifitsirovannykh shirnykh kislot syvorotki krovi metodom gazozhidkostnoĭ khromatografii

   
Lаnкin V.Z., Аniкеоvа S.Р., Аnаnеnко А.А., Vеl'tishсhеv Iu.Е.
Идентификатор PubMed: 4462298
Год: 1974  том: 20  выпуск: 4  страницы: 435-439
Загрузить PDF:  
Цитирование:

Lаnкin, V. Z., Аniкеоvа, S. Р., Аnаnеnко, А. А., Vеl'tishсhеv, Iu. Е. (1974). Kolichestvennoe opredelenie neéterifitsirovannykh shirnykh kislot syvorotki krovi metodom gazozhidkostnoĭ khromatografii. Вопросы медицинской химии, 20(4), 435-439.
Список литературы
 1984 (том 30)
 1983 (том 29)
 1982 (том 28)
 1981 (том 27)
 1980 (том 26)
 1979 (том 25)
 1978 (том 24)
 1977 (том 23)
 1976 (том 22)
 1975 (том 21)
 1974 (том 20)
 1973 (том 19)
 1972 (том 18)
 1971 (том 17)
 1970 (том 16)
 1969 (том 15)
 1968 (том 14)
 1967 (том 13)
 1966 (том 12)
 1965 (том 11)