ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)

Izmenenie aktivnosti i izofermentnogo spektra laktatdegidrogenazy v legkikh, pecheni i korkovom sloe pochki krysy pri deístvii gidrokortizona, insulina i gipoksii

   
Роstuраеv V.V., Аnаn'еvа G.V., Litоniаn Z.М.
Идентификатор PubMed: 1030880
Год: 1976  том: 22  выпуск: 1  страницы: 59-63
Загрузить PDF:  
Цитирование:

Роstuраеv, V. V., Аnаn'еvа, G. V., Litоniаn, Z. М. (1976). Izmenenie aktivnosti i izofermentnogo spektra laktatdegidrogenazy v legkikh, pecheni i korkovom sloe pochki krysy pri deístvii gidrokortizona, insulina i gipoksii. Вопросы медицинской химии, 22(1), 59-63.
Список литературы
 1984 (том 30)
 1983 (том 29)
 1982 (том 28)
 1981 (том 27)
 1980 (том 26)
 1979 (том 25)
 1978 (том 24)
 1977 (том 23)
 1976 (том 22)
 1975 (том 21)
 1974 (том 20)
 1973 (том 19)
 1972 (том 18)
 1971 (том 17)
 1970 (том 16)
 1969 (том 15)
 1968 (том 14)
 1967 (том 13)
 1966 (том 12)
 1965 (том 11)