ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)

Vliianie gidrokortizona i insulina na aktivnost' i izofermetnyĭ spektr nad-zavisimoĭ malatdegidrogenazy v legkikh, pecheni i korkovom sloe pochek krysy pri ostroĭ gipoksii

   
Аnаn'еvа G.V., Litоniаn Z.М., Роstuраеv V.V.
Идентификатор PubMed: 883157
Год: 1977  том: 23  выпуск: 2  страницы: 199-203
Загрузить PDF:  
Цитирование:

Аnаn'еvа, G. V., Litоniаn, Z. М., Роstuраеv, V. V. (1977). Vliianie gidrokortizona i insulina na aktivnost' i izofermetnyĭ spektr nad-zavisimoĭ malatdegidrogenazy v legkikh, pecheni i korkovom sloe pochek krysy pri ostroĭ gipoksii. Вопросы медицинской химии, 23(2), 199-203.
Список литературы
 1984 (том 30)
 1983 (том 29)
 1982 (том 28)
 1981 (том 27)
 1980 (том 26)
 1979 (том 25)
 1978 (том 24)
 1977 (том 23)
 1976 (том 22)
 1975 (том 21)
 1974 (том 20)
 1973 (том 19)
 1972 (том 18)
 1971 (том 17)
 1970 (том 16)
 1969 (том 15)
 1968 (том 14)
 1967 (том 13)
 1966 (том 12)
 1965 (том 11)