ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ (ISSN 0042-8809)

O roli fosfodiésterazy v protsessakh izmeneniia soderzhaniia tsiklicheskogo adenozin-3',5'-monofosfata v slizistoĭ toshcheĭ kishki krolika pri vozdeĭstvii kholernogo énterotoksina

   
Iurкiv V.А., Меliкhоv V.I.
Идентификатор PubMed: 6294992
Год: 1982  том: 28  выпуск: 5  страницы: 123-127
Загрузить PDF:  
Цитирование:

Iurкiv, V. А., Меliкhоv, V. I. (1982). O roli fosfodiésterazy v protsessakh izmeneniia soderzhaniia tsiklicheskogo adenozin-3',5'-monofosfata v slizistoĭ toshcheĭ kishki krolika pri vozdeĭstvii kholernogo énterotoksina. Вопросы медицинской химии, 28(5), 123-127.
Список литературы
 1984 (том 30)
 1983 (том 29)
 1982 (том 28)
 1981 (том 27)
 1980 (том 26)
 1979 (том 25)
 1978 (том 24)
 1977 (том 23)
 1976 (том 22)
 1975 (том 21)
 1974 (том 20)
 1973 (том 19)
 1972 (том 18)
 1971 (том 17)
 1970 (том 16)
 1969 (том 15)
 1968 (том 14)
 1967 (том 13)
 1966 (том 12)
 1965 (том 11)