2020, Volume 66, Issue 2    
REVIEWS
105-123 Dumina M.V., Eldarov M.A., Zdanov D.D., Sokolov N.N.
L-asparaginases of extremophilic microorganisms in biomedicine
   
EXPERIMENTAL STUDIES
124-129 Krivopalov S.A., Yushkov B.G., Bykova M.Yu., Zabegalov K.N.
Gender differences in the pool of free amino acid neurotransmitters in Krushinsky-Molodkina rats
   
130-137 Reikhardt B.A., Shabanov P.D.
Effect of etimizole structural analogues on protein kinase CK2, protein phosphorylation and transcription of chromatin in rat brain cortex and hippocampus
   
138-144 Buneeva O.A., Kopylov A.T., Medvedev A.E.
Qualitative difference of mitochondrial subproteoms of brain RPN10- and RPN13-binding proteins
   
145-150 Fedorova T.N., Gusakov V.S., Devyatov A.A., Muzichuk O.A., Lopachev A.V., Belousova M.A., Stvolinskii S.L., Povarova O.V., Gulyaev M.V., Medvedev O.S., Tutelyan V.A.
Neuroprotective mechanisms of the ubiquinol action in experimental focal ischemia
   
151-155 Frantsiyants E.M., Bandovkina V.A., Kaplieva I.V., Cheryarina N.D., Surikova E.I., Neskubina I.V., Kotieva I.M., Shalashnaya E.V., Trepitaki L.K.
Influence of malignant growth and chronic neurogenic pain on neurosteroid levels in rat brain
   
156-161 Podlesnykh S.V., Lampatov V.V., Khlebnikov A.I., Chapoval A.I.
Molecular docking study and experimental evaluation of potential CTLA-4 binding peptides
   
CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
162-166 Menzhinskaya I.V., Melkumyan A.G., Pavlovich S.V., Chuprynin V.D., Vanko L.V., Sukhikh G.T.
Autoimmune markers for non-invasive diagnosis of endometriosis in women
   
167-173 Autenschlyus A.I., Bernado A.V., Davletova K.I., Arkhipov S.A., Zhurakovsky I.P., Mikhailova E.S., Proskura A.V., Bogachuk A.P., Lipkin V.M., Lyakhovich V.V.
Proteins and immunohistochemical markers of breast diseases
   
174-180 Kan N.E., Khachatryan Z.V., Chagovets V.V., Starodubtseva N.L., Amiraslanov E.Yu., Tyutyunnik V.L., Lomova N.A., Frankevich V.E.
Analysis of metabolic pathways in intrauterine growth restriction
   
 2024 (vol 70)
 2023 (vol 69)
 2022 (vol 68)
 2021 (vol 67)
 2020 (vol 66)
 2019 (vol 65)
 2018 (vol 64)
 2017 (vol 63)
 2016 (vol 62)
 2015 (vol 61)
 2014 (vol 60)
 2013 (vol 59)
 2012 (vol 58)
 2011 (vol 57)
 2010 (vol 56)
 2009 (vol 55)
 2008 (vol 54)
 2007 (vol 53)
 2006 (vol 52)
 2005 (vol 51)
 2004 (vol 50)
 2003 (vol 49)