2015, Volume 61, Issue 3
REVIEWS
301-311 Kugaevskaya E.V., Timoshenko O.S., Solovyeva N.I.
Angiotensin converting enzyme: the antigenic properties of the domain, role in alzheimer's disease and tumor progression
   
312-324 Sokolov N.N., Eldarov M.A., Pokrovskaya M.V., Aleksandrova S.S., Abakumova O.Yu., Podobed O.V., Melik-Nubarov N.S., Kudryashova E.V., Grishin D.V., Archakov A.I.
Bacterial recombinant L-asparaginases: properties, structure and anti-proliferative activity
   
325-331 Shumyantseva V.V., Bulko T.V., Baychorov I.Kh., Archakov A.I.
Molecularly imprinted polymers in electro analysis of proteins
   
332-342 Cherepanov S.A., Baklaushev V.P., Gabashvili A.N., Shepeleva I.I., Chekhonin V.P.
Hedgehog signaling in the pathogenesis of neuro-oncology diseases
   
PROTEOMICS
343-349 Kuznetzova K.G., Kazlas E.V., Torkhovskaya T.I., Karalkin P.A., Vachrushev I.V., Zakharova T.S., Sanzhakov M.A., Moshkovskiy S.A., Ipatova O.M.
The influence of doxorubicin incorporated in phospholipid drug delivery nanosystem on HEPG2 cells proteome
   
350-356 Samenkova N.F., Kisrieva Y.S., Petushkova N.A., Kuznetsova G.P., Larina O.V., Trifonova O.P., Karuzina I.I., Ipatova O.M., Lisitsa A.V.
Analysis of proteomic profile changes of zebrafish embryos during exposure to doxorubicin, built-in the phospholipid transport nanosystem
   
357-362 Bogdanov K.V., Nikitin M.M., Slyadnev M.N.
Allele polymorphism analysis in coagulation factors F2, F5 and folate metabolism gene MTHFR by using microchip-based multiplex real time PCR
   
363-372 Bukharina N.S., Ivanov Yu.D., Pleshakova T.O., Frantsuzov P.A., Andreeva E.Yu., Kaysheva A.L., Izotov A.A., Pavlova T.I., Ziborov V.S., Radko S.P., Archakov A.I.
Atomic force microscopy fishing of gp120 on immobilized aptamer and its mass spectrometry identification
   
EXPERIMENTAL STUDIES
373-380 Sokolik V.V., Maltsev A.V.
Cytokines neuroinflammatory reaction to the action of homoaggregatic and liposomal forms of b-amyloid 1-40 in rats
   
381-383 Zverinsky I.V., Zverinskaya H.G., Sutsko I.P., Telegin P.G., Shlyahtun A.G.
Effects of berberine on the recovery of rat liver xenobiotic-metabolizing enzymes after partial hepatectomy
   
384-388 Vazhnichaya Ye.M., Mokliak Ye.V., Kurapov Yu.A., Zabozlaev A.A.
Role of mexidol (2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate) in the obtaining of stabilized magnetite nanoparticles for biomedical application
   
389-393 Gorodetskaya I.V., Gusakova E.A.
Effect of the thyroid status on the proteinases/inhibitors system under stress
   
394-399 Pertsov S.S., Kalinichenko L.S., Koplik E.V., Nagler L.G., Alinkina E.S., Kozachenko A.I.
Effect of melatonin on antioxidant enzyme activities in blood erythrocytes of rats during acute emotional stress
   
400-406 Popov S.S., Pashkov A.N., Agarkov A.A., Shulgin K.K.
Intensity of apoptotic processes, aconitate hydratase activity and citrate level in patients with type 2 diabetes mellitus complicated steatohepatitis under application of epifamin at basic therapy
   
 2024 (vol 70)
 2023 (vol 69)
 2022 (vol 68)
 2021 (vol 67)
 2020 (vol 66)
 2019 (vol 65)
 2018 (vol 64)
 2017 (vol 63)
 2016 (vol 62)
 2015 (vol 61)
 2014 (vol 60)
 2013 (vol 59)
 2012 (vol 58)
 2011 (vol 57)
 2010 (vol 56)
 2009 (vol 55)
 2008 (vol 54)
 2007 (vol 53)
 2006 (vol 52)
 2005 (vol 51)
 2004 (vol 50)
 2003 (vol 49)