VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Stochastic model of hemosorption

   
Kazakov I.I., Shmatkov B.A.
PubMed Id: 3630004
Year: 1987  Volume: 33  Issue: 3  Pages: 112-115
Download PDF:  
Citation:

Kazakov, I. I., Shmatkov, B. A. (1987). Stochastic model of hemosorption. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 33(3), 112-115.
References
 2002 (vol 48)
 2001 (vol 47)
 2000 (vol 46)
 1999 (vol 45)
 1998 (vol 44)
 1997 (vol 43)
 1996 (vol 42)
 1995 (vol 41)
 1994 (vol 40)
 1993 (vol 39)
 1992 (vol 38)
 1991 (vol 37)
 1990 (vol 36)
 1989 (vol 35)
 1988 (vol 34)
 1987 (vol 33)
 1986 (vol 32)
 1985 (vol 31)