VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)
 2000, Volume 46, Issue 3
197-206 Zhdanov R.I., Semenova N.V., Archakov A.I.
Realities and hopes of gene therapy
   
207-225 Prassolov V.S., Ivanov D.S.
Retroviral vectors for gene therapy
   
226-245 Bogdanenko E.V., Sviridov Yu.V., Moskovtsev A.A., Zhdanov R.I.
Non-viral genedelivery in vivo for gene therapy
   
246-255 Krivtsov G.G., Zhdanov R.I.
Targeted delivery of functional genes for gene therapy using carbohydrates containing vectors
   
256-263 Tkachuk M.V., Yarovinsky F.O., Tonevitsky A.G.
Listeria monocytogenes: nasty pathogen but useful tool for vaccine development
   
264-278 Ginter E.K.
Gene therapy of hereditary diseases
   
279-292 Baranov V.S., Baranov A.N.
Gene therapy of monogenic hereditary diseases. Duchene miodistrophy
   
293-310 Parfyonova Ye.V., Tkachuk V.A.
Perspectives of cardiovascular gene therapy
   
311-323 Ugrumov M.V., Yermakov A.S., Popov A.P., Zhdanov R.I.
Gene and gene-cell therapy and neurodegenerative diseases
   
324-331 Lazarev V.N., Govorun V.M., Alexandrova N.M., Lopukhin Yu.M.
Gene therapy of chronic infectious diseases of urogenital tract with cytotoxic peptides
   
 2002 (vol 48)
 2001 (vol 47)
 2000 (vol 46)
 1999 (vol 45)
 1998 (vol 44)
 1997 (vol 43)
 1996 (vol 42)
 1995 (vol 41)
 1994 (vol 40)
 1993 (vol 39)
 1992 (vol 38)
 1991 (vol 37)
 1990 (vol 36)
 1989 (vol 35)
 1988 (vol 34)
 1987 (vol 33)
 1986 (vol 32)
 1985 (vol 31)