VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Induction of microsomal monooxygenase by completely fluorinated organic compounds (review)

   
Obraztsov V.V., Grishanova A.Yu., Mishin V.M.
PubMed Id: 2672581
Year: 1989  Volume: 35  Issue: 3  Pages: 9-18
Download PDF:  
Citation:

Obraztsov, V. V., Grishanova, A. Yu., Mishin, V. M. (1989). Induction of microsomal monooxygenase by completely fluorinated organic compounds (review). Voprosy Meditsinskoi Khimii, 35(3), 9-18.
References
 2002 (vol 48)
 2001 (vol 47)
 2000 (vol 46)
 1999 (vol 45)
 1998 (vol 44)
 1997 (vol 43)
 1996 (vol 42)
 1995 (vol 41)
 1994 (vol 40)
 1993 (vol 39)
 1992 (vol 38)
 1991 (vol 37)
 1990 (vol 36)
 1989 (vol 35)
 1988 (vol 34)
 1987 (vol 33)
 1986 (vol 32)
 1985 (vol 31)