VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Immunomodulating properties of phospholipids

   
Sinilova N.G., Duplishcheva A.P., Kirillicheva G.B., Chupin V.V., Serebrennikova G.A., Tumanian M.A.
PubMed Id: 2382424
Year: 1990  Volume: 36  Issue: 3  Pages: 34-36
Immunomodulating properties of glycerophospholipids were studied. Both phosphatidyl ethanolamines and phosphatidyl cholines exhibited similar immunostimulating effects.
Download PDF:  
Citation:

Sinilova, N. G., Duplishcheva, A. P., Kirillicheva, G. B., Chupin, V. V., Serebrennikova, G. A., Tumanian, M. A. (1990). Immunomodulating properties of phospholipids. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 36(3), 34-36.
References
 2002 (vol 48)
 2001 (vol 47)
 2000 (vol 46)
 1999 (vol 45)
 1998 (vol 44)
 1997 (vol 43)
 1996 (vol 42)
 1995 (vol 41)
 1994 (vol 40)
 1993 (vol 39)
 1992 (vol 38)
 1991 (vol 37)
 1990 (vol 36)
 1989 (vol 35)
 1988 (vol 34)
 1987 (vol 33)
 1986 (vol 32)
 1985 (vol 31)