VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

   
Guberniev M.A., Kovyrev I.G., Ushakova M.D.
Year: 1955  Volume: 1  Issue: 4  Pages: 252-255
Download PDF:  
Citation:

Guberniev, M. A., Kovyrev, I. G., Ushakova, M. D. (1955). . Voprosy Meditsinskoi Khimii, 1(4), 252-255.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)