VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)
 1955, Volume 1, Issue 5
350-355 Shemyakin M.M., Kolosov M.N., Levitov M.M., Germanova K.I., Karapetyan M.G., Shevtsov Yu.B., Bamdas E.M.
Article only in Russian
   
357-364 Severina I.S.
Article only in Russian
   
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)