VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)
 1955, Volume 1, Issue 4
252-255 Guberniev M.A., Kovyrev I.G., Ushakova M.D.
Article only in Russian
   
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)