VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

   
Shemyakin M.M., Kolosov M.N., Levitov M.M., Germanova K.I., Karapetyan M.G., Shevtsov Yu.B., Bamdas E.M.
Year: 1955  Volume: 1  Issue: 5  Pages: 350-355
Download PDF:  
Citation:

Shemyakin, M. M., Kolosov, M. N., Levitov, M. M., Germanova, K. I., Karapetyan, M. G., Shevtsov, Yu. B., Bamdas, E. M. (1955). . Voprosy Meditsinskoi Khimii, 1(5), 350-355.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)