VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Stimulation of phosphorus metabolism in animals by tissue implants

   
Zakharova V.K.
PubMed Id: 13392566
Year: 1956  Volume: 2  Issue: 4  Pages: 262-269
Download PDF:  
Citation:

Zakharova, V. K. (1956). Stimulation of phosphorus metabolism in animals by tissue implants. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 2(4), 262-269.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)